Yazılım Geliştirme

Naberte Teknoloji Java,C#,Asp.Net,Vb.Net Dillerinde yazılım geliştirebilir. Veritabanı olarak MSSQL, Oracle, MySQL, Postgresql ile çalışabilir.

IT Mimarisinin Oluşturulması

Naberte Müşterileri için gerekli olacak sistemleri,yazılımları projelendirebilir ve gerekli ekipmanların teminini sağlayabilir.